Päämäärät ja tavoitteet

Taloudellisen laman aikana hupenevat resurssit on kohdennettu entistä enemmän huippu-urheilun piiriin. Tämä on väistämättä näkynyt mm. erityisliikunnan (esim. vammaisliikunta) resurssien vähenemisenä.

Joukkueurheilun puolella seurat ovat kiristyvässä kilpailutilanteessa joutuneet panostamaan edustusjoukkueidensa toimintaedellytysten pitämiseen huipputasolla. Tämä puolestaan on vähentänyt juniori- ja nuorisoliikunnan mahdollisuuksia (esimerkiksi jääaikojen vähentyminen tai treenien siirtyminen junioreille "epäinhimillisiin" harjoitusaikoihin).

Näissä olosuhteissa Finnish Flash ry:n keskeiset päämäärät ja tavoitteet sekä keskeiset toiminta-alueet voidaankin luokitella seuraavasti:

  • Edistää ja tukea urheilutoimintaa sen eri muodoissa sekä aatteellisesti että taloudellisesti lahjoittamalla varoja kannustuspalkintoina tai varusteina erityisesti juniori-, vammais- ja naisurheiluun. 
  • Järjestää urheiluleirejä ja -tapahtumia ja seminaareja sekä levittää urheilun tieto-taitoa keskustelu- ja valmennustilaisuuksissa.